Realizacje

Urządzenia obce w nawierzchniach betonowych

Pamiętajcie o tym, że wszelkie urządzenia obce w nawierzchni betonowej winny być zlicowane z podbudową zasadniczą. 

W tym przypadku roboty sieciowe zostały wykonane w taki sposób, że pokrywa studni licowała się…….. z nawierzchnią. 

Konieczne było obniżenie pokrywy.