Blog

Czym są prefabrykaty betonowe i jakie jest ich zastosowanie na budowie?

betonowe zatoki autobusowe

Nawigazja po poście

Ilość innowacji, które pojawiły się w ostatnich dziesięcioleciach w budownictwie drogowym, może zaskakiwać. Jednym ze stosunkowo nowych rozwiązań jest zastosowanie prefabrykatów betonowych. Inżynierowie i pracownicy budowlani mogą potwierdzić, że prefabrykaty w dużej mierze wyparły użycie tradycyjnego betonu wylewanego na miejscu. Budowniczy używają ich, podobnie jak innych prefabrykowanych materiałów, w wielu projektach, ponieważ pozwala to przyspieszyć realizację i osiągną lepszą strukturę betonowej nawierzchni. Co należy wiedzieć o prefabrykatach betonowych? Jaka jest ich charakterystyka i jakie są ich zalety?

Czym są prefabrykaty betonowe?

Są to  półprodukty stosowane zarówno w dużych inwestycjach, jak również przy wznoszeniu domów jednorodzinnych i obiektów wielokondygnacyjnych. Powstają w zakładach i następnie są dostarczane na plac budowy, gdzie są wykorzystane w projekcie zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Zastosowanie prefabrykatów to technologia, która znacząco różni się od sposobu, w jaki beton był wcześniej stosowany na placu budowy. W konwencjonalnej metodzie był on formowany do pożądanej formy w miejscu realizacji i pozostawiany do utwardzenia.

Jak powstaje betonowy prefabrykat?

Aby wykonać prefabrykaty betonowe, najpierw przygotowuje się formy. Formy są wielokrotnego użytku i przygotowywane są w kształcie, jaki będzie miał prefabrykat betonowy. Gdy forma jest gotowa, wlewa się do niej mieszankę betonową. Po wylaniu mieszaninę pozostawia się do utwardzenia. Podczas procesu utwardzania należy dokładnie kontrolować czynniki takie jak temperatura i wilgotność.

Zalety stosowania prefabrykatów betonowych w projektach budowlanych

Stosowanie prefabrykatów na budowie ma wiele zalet w stosunku do użycia tradycyjnych metod związanych z przygotowaniem betonu na miejscu. Podstawowe benefity to szybkość wykonania konstrukcji, jej większa wytrzymałość dzięki dobrym parametrom betonowej mieszanki, powtarzalność stosowanego materiału i kontrola nad jego jakością. Duża ilość dostępnych prefabrykatów zapewnia ogromne możliwości budowlane. Dodatkowo istnieje również możliwość zamówienia prefabrykowanych elementów betonowych o nietypowych cechach, dostosowanych ściśle do potrzeb danego projektu.