Blog

Czynniki wpływające na wybór materiałów do budowy drogi 

terminal betonowy

Nawigazja po poście

Dobór solidnych i dobrej jakości materiałów budowlanych jest niezbędny przy budowie dróg, placów, parkingów o zadowalającej wytrzymałości, trwałości, użyteczności czy estetyce. W dużym stopniu wpływa on również na koszty realizacji projektu i utrzymania. Wyboru należy dokonać, biorąc pod uwagę określone czynniki, tak aby spełnić cele określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji danej inwestycji.

Na rynku dostępna jest szeroka gama materiałów budowlanych, a ponieważ przy ich wyborze  należy wziąć pod uwagę szereg czynników, dobór najlepszej opcji, która spełni różne wymagania projektowe, może być niełatwy. Wytrzymałość, trwałość, lokalna dostępność materiałów, koszt, to podstawowe kwestie, które należy uwzględnić przy wyborze. Oto 6 kluczowych czynników, które należy mieć na uwadze przy wyborze materiałów w budownictwie drogowym.

Wytrzymałość

Najważniejszy parametr przy wyborze materiałów budowlanych. Wytrzymałość określa zdolność materiałów do wytrzymywania obciążeń, odporność na ściskanie, rozciąganie czy zgniatanie. Właściwości techniczne materiałów i wyrobów budowlanych można podzielić na trzy zasadnicze grupy:

-właściwości fizyczne (np. gęstość szczelność, porowatość, wilgotność, nasiąkliwość, kurczliwość, pojemność cieplna),

-mechaniczne (m.in. wytrzymałość na ściskanie, zginanie, rozciąganie, twardość, sprężystość, plastyczność, ścieralność, kruchość),

-chemiczne (np. korozja materiałów, reaktywność np. wapna, odporność na siarczany).

Poszczególne właściwości materiałów muszą odpowiadać wymaganiom danego projektu i muszą uwzględniać czynniki takie jak szacowane natężenie ruchu czy warunki klimatyczne.

Trwałość

Bezpośrednio przełoży się ona na żywotność drogi lub innej nawierzchni. Im bardziej długowieczna konstrukcja, tym mniej napraw będzie ona wymagać, a co za tym idzie, tym mniejsze będą koszty jej utrzymania. Niektóre materiały o wysokiej trwałości mogą być droższe od pozostałych, ale niskie koszty utrzymania w przyszłości zrekompensują początkowe wyższe nakłady finansowe.

Cena

Koszt materiałów budowlanych w większości przypadków znacząco wpływa na ostateczną decyzję podczas ich doboru. Stanowi on dużą część całkowitych kosztów inwestycji, dlatego odgrywa kluczową rolę. Z oczywistych i wyżej omówionych powodów oszczędności na materiałach nie zawsze są opłacalne i należy je dokładnie kalkulować. Dobór materiałów charakteryzujących się optymalnym stosunkiem jakości to ceny to jest z kluczowych aspektów planowania projektu.

Koszty utrzymania

Sposoby konserwacji mogą decydować o wyborze danego materiału, ponieważ dobrej jakości materiał wymaga niskich kosztów utrzymania i wiąże się z mniejszą ilością kosztownych napraw w przyszłości.

Transport i przechowywanie

Sposoby transportowania i przechowywania poszczególnych materiałów to kolejny czynnik, który należy wziąć pod uwagę. Wpływa on na czas budowy, określa wymagania dotyczące przeprowadzenia prac, niezbednego sprzętu oraz przekłada się koszty całej realizacji.

Warunki klimatyczne

Warunki klimatyczne na obszarze, na którym planowana jest inwestycja, to kolejny ważny czynnik, który należy wziąć pod uwagę przy wyborze materiałów. Parametry takie jak średni zakres temperatur w ciągu roku, opady deszczu, śniegu, pogoda przeważająca w danym klimacie, ilość światła słonecznego, średnia roczna prędkość wiatru, są obszarami, które należy uwzględnić, dobierając właściwości materiałów budowlanych.