Blog

Powody, dla których inwestorzy wybierają płytę fundamentową

droga betonowa

Nawigazja po poście

Budowa domu na płycie ma naprawdę wiele zalet. Główną z nich jest szybkie wysychanie wpływające na skrócenie czasu budowy. Zasadniczo można wykonać płytę w jeden dzień – bez czekania, aż beton się utwardzi. Płyty fundamentowe są również niezwykle mocne i trwałe. Dodatkowo nadają się do wznoszenia budowli na słabych gruntach o małej nośności, a także o wysokim poziomie wody gruntowej. Inwestorzy, mimo konieczności poczynienia większych nakładów finansowych, często wybierają właśnie ten rodzaj fundamentu, ponieważ w perspektywie realizacji całego projektu jest on bardziej opłacalny.

Planując budowę, należy wziąć pod uwagę wiele ważnych aspektów, spośród których fundament należy do najistotniejszych. Jego zły dobór lub wadliwa konstrukcja mogą spowodować wiele problemów w przyszłości, z niepowodzeniem całego projektu i katastrofą budowlaną włącznie. Powodów, dla których inwestorzy wybierają płytę fundamentową, jest wiele. Okazuje się, że w wielu przypadkach jest to najbardziej opłacalny wybór.

Grunt słabonośny

Jeśli nośność gruntu jest niewystarczająca, nie utrzyma on dużego obciążenia, chyba że zostanie ono rozłożone równomiernie na większej powierzchni. Taką możliwość zapewnia płyta fundamentowa stanowiąca dobry wybór w przypadku wznoszenia budowli na słabych gruntach,

Niejednorodne parametry wytrzymałościowe gruntu

Inwestorzy wybierają płytę dla projektów realizowanych na gruntach, które charakteryzują się niejednorodnymi parametrami wytrzymałościowymi gruntu w różnych miejscach. Wybór płyty zagwarantuje równomierne osiadanie budynku, co nie byłoby możliwe w przypadku ław fundamentowych.

Wysoki poziom wody gruntowej

Gdy na terenie przyszłej budowy poziom wody gruntowej jest wysoki, wówczas również najlepszym wyborem okazuje się płyta. Wybór tego rodzaju fundamentu eliminuje konieczność odwadniania wykopu, które jest kosztowne i problematyczne mimo stosowania specjalistycznych rozwiązań.

Możliwość wykonania ogrzewania w płycie

W przypadku płyty już na etapie budowy mona umieścić elementy systemu ogrzewania w fundamencie. Bez problemu można umieścić w płycie fundamentowej rury grzewcze i kable. Wybór płyty fundamentowej grzewczej pozwala na osuszanie tynków i betonu już w trakcie budowy, ponieważ ogrzewanie może być uruchomione jeszcze przed jej ukończeniem.

Oprócz tych zalet dla inwestorów nie bez znaczenia jest również wspomniany na początku szybszy czas budowy fundamentu niż w przypadku tradycyjnych ław. Płyta fundamentowa eliminuje konieczność przerwania budowy na czas utwardzania betonu. Projekt może być zrealizowany szybciej, co ma niebagatelne znaczenie na współczesnym rynku nieruchomości.