Blog

Metody pielęgnacji nawierzchni dróg betonowych

betonowy plac składowy

Nawigazja po poście

Drogi betonowe powstają przy użyciu mieszanki betonowej cementu, kruszywa, piasku i wody. Najważniejszą zaletą drogi betonowej jest jej żywotność ze względu na wyjątkową trwałość. Są one znacznie mniej podatne na uszkodzenia, takie jak powstawanie kolein, pękanie, utrata tekstury i dziury drogowe, które mogą wystąpić na elastycznej nawierzchni. Jedną głównych zalet betonowych nawierzchni są niskie wymagania konserwacyjne. Dobrze zaprojektowane nawierzchnie betonowe wymagają niewielkiej konserwacji, a niektóre z nich wręcz nie wymagają jej wcale przez wiele lat. Mniej napraw oznacza mniej opóźnień w ruchu drogowym, co jest ogromną zaletą w przypadku naszych i tak już zatłoczonych autostrad. Nie oznacza to jednak, iż nawierzchnia betonowa nigdy nie wymaga żadnej pielęgnacji. Jakie działania podejmuje się dla zapewnienia jej dłuższej żywotności?

Nawierzchnie betonowe – kiedy niezbędna jest pielęgnacja?

Zarówno w trakcie układania nawierzchni, jak i zaraz po jej ułożeniu beton wymaga szczególnej ochrony i pielęgnacji dla zapewnienia dużej wytrzymałości oraz dla wyeliminowania  możliwości powstawania pęknięć. Po ułożeniu nawierzchni stosuje się specjalne środki ochronne, które mogą być równocześnie środkami służącymi do pielęgnacji betonu.

Kiedy świeża powierzchnia betonu ulegnie zbytniemu nagrzaniu pod wpływem wysokiej temperatury otoczenia i wyniku zjawiska hydratacji cementu zostanie ochłodzona, może dość do powstania pęknięć. Jest to możliwe szczególnie podczas pierwszej nocy tuż po jej ułożeniu, a także następnego dnia. Z tego powodu niezbędne jest zastosowanie pielęgnacyjnych środków zapobiegawczych.

Metody pielęgnacji nawierzchni betonowych

Istnieje wiele sposobów pielęgnacji nawierzchni betonowych. Dla zabezpieczenia świeżego betonu przed skutkami szybkiego odparowania wody stosowana jest często pielęgnacja powłokowa, która jest metodą o wysokiej skuteczności, wymagającą jednocześnie niewielkiego nakładu pracy. W tej metodzie nakłada się preparat powierzchniowy zawierający parafinę. Natryskuje się go zaraz po zakończeniu wbudowywania mieszanki, najpóźniej do 90 minut od zakończenia zagęszczenia. Pokrywa się nim także powierzchnie boczne. Parafina zawarta w preparacie tworzy powłokę ochronną na powierzchni betonu i chroni ją przed wysychaniem.

Inną często stosowaną metodą pielęgnacji jest spryskiwanie powierzchni górnej i bocznej wodą przez minimum 3 dni po jej ułożeniu i przykrywanie na przykład szczelną, dobrze zabezpieczoną przed przesuwaniem folią.

Warto także zabezpieczać nawierzchnie betonowe, szczególnie te wykonywane jesienią, przed solą używaną zimą do posypywania dróg. W tym celu stosuje się impregnację betonu poprzez użycie specjalnych środków nawierzchniowych.