Blog

Zasad bezpieczeństwa przy budowach dróg 

droga betonowa

Nawigazja po poście

Niezależnie od tego czy budujesz domy czy drogi – podczas przeprowadzanych prac niezbędne jest zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa. W budowie dróg ekipy zmagają się ze specyficznymi warunkami pracy oraz potencjalnymi zagrożeniami. Dodatkowo firmy budowlane stoją przed obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa przechodniom i kierowcom w pobliżu placu budowy i na obszarze remontu drogi. W jaki sposób możemy skutecznie ograniczać ryzyko na terenach budowy?

Przy realizacji tak dużych projektów, jak budowa dróg, niezwykle ważne jest, aby odpowiednio uchronić pracowników przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami, które wiążą się z realizacją prac. Jak wszyscy dobrze wiemy, zapewnienie środków bezpieczeństwa pracownikom jest szczególnie ważne w branży budowlanej, w której mamy do czynienia z pracą w terenie, wymagającą niejednokrotnie siły fizycznej i zastosowania ciężkiego sprzętu. Niezbędne jest także zapewnienie bezpieczeństwa przechodniom i kierowcom w okolicy placu budowy.

Podczas budowy drogi pojawiają się różnego rodzaju wyzwania, z którymi musi zmierzyć się profesjonalna firma. Należą do nich:

  • zapewnienie bezpieczeństwa w obszarze konstrukcji drogi, w pobliżu nasypów, wykopów itd.;
  • umieszczenie tablic z oznaczeniami i znaków ostrzegawczych na poszczególnych odcinkach budowy, w tym tablic informujących przechodniów o przeprowadzanych pracach;
  • zapewnienie pracownikom odzieży ochronnej, obuwia i kasków;
  • zapewnienie alternatywnej drogi dla pojazdów oraz alternatywnych przejść dla pieszych, gdy dany odcinek jest w budowie.

Plan organizacji ruchu na budowie

Obowiązkiem firmy budowlanej jest stworzenie planu kontroli ruchu na obszarze objętym pracami. Ważnym elementem jest umieszczenie znaków ostrzegawczych w odpowiednich, widocznych miejscach, informujących o procesie budowy, wskazujących potencjalne zagrożenia lub miejsca bezpiecznego przejścia. Prostym i wciąż niezastąpionym sposobem jest także umieszczanie pachołków drogowych na poszczególnych obszarach jezdni, które bezpośrednio wskażą wyznaczone ciągi komunikacyjne i poinformują o zmianach w organizacji ruchu. Dla zabezpieczenia robót stosowane są także zapory drogowe, taśmy ostrzegawcze, separatory ruchu, kładki dla pieszych, znaki wskazujące objazd. Istotne są elementy odblaskowe, które zapewnią bezpieczeństwo po zmroku. Zaliczamy do nich między innymi taśmy odblaskowe nawierzchniowe, punktowe elementy odblaskowe, oraz światła ostrzegawcze. Odblaski powinny znajdować się także na odzieży roboczej pracowników budowy.