Blog

Zalety formuły „Zaprojektuj i wybuduj” dla inwestorów 

Nawigazja po poście

W  standardowej procedurze roboty są realizowane przez wykonawcę wedle projektu otrzymanego od zamawiającego. W formule „Zaprojektuj i wybuduj” na zlecenie zamawiającego opracowywany jest wstępny projekt inwestycji, na podstawie którego przygotowywana jest dokumentacja do przetargu. Wyłoniony w przetargu wykonawca generalny przygotowuje kompletny projekt budowlany, który następnie zostanie przez niego zrealizowany. Jakie korzyści niesie za sobą budowa w formule „Zaprojektuj i wybuduj”?

Formuła „Zaprojektuj i wybuduj” jest rozwiązaniem dla inwestorów, gdy zamawiający przed przystąpieniem do przetargu nie dysponuje opracowaniami koncepcyjnymi dotyczącymi planowanej inwestycji. Realizacja może zostać dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego bez gotowości technicznej  projektu do realizacji na etapie zgłaszania. Oznacza to, że zgłaszane projekty nie są objęte zasadą obowiązkowego posiadania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. System ma zastosowanie nie tylko w przypadku nowych inwestycji, ale również remontów obiektów już istniejących.

Jakie są zalety „Zaprojektuj i wybuduj” dla zamawiającego?

Główną zaletą trybu „Zaprojektuj i wybuduj”, decydującą o przewadze tego systemu nad innymi, są uproszczone procedury. System staje się coraz bardziej popularny wśród inwestorów ze względu na fakt łatwego jednostronnego trybu udzielania zamówienia. Zamiast dwóch oddzielnych postępowań na dokumentację projektową oraz na realizację robot budowlanych, prowadzone jest tylko jedno. Za przygotowanie prawidłowej dokumentacji projektowej odpowiada wykonawca robot. Dzięki ograniczeniu liczby wykonawców i uproszczeniu logistyki uzyskane zostaje skrócenie czasu realizacji oraz ograniczenie kosztu całej inwestycji. Wynagrodzenie dla wykonawcy jest przeważnie w całości ustalone z góry i jest ono niezmienne.

Podstawowe zalety:

  • uproszczenie procedury udzielania zamówienia,
  • płynne i łatwe przechodzenie między kolejnymi etapami inwestycji,
  • ograniczenie liczby wykonawców,
  • przyspieszenie realizacji projektu,
  • obniżenie kosztu inwestycji.

Przez wzgląd na uproszczenie czynności po stronie zamawiającego formuła „Zaprojektuj i wybuduj” jest częstym wyborem wśród inwestorów, którzy nie dysponują wyspecjalizowanym działem do prowadzenia dużych inwestycji bądź mają w nich niewielkie doświadczenie.