Blog

Rodzaje płyt fundamentowych

Nawigazja po poście

Fundamenty płytowe stanowią bezpieczny i sprawdzony sposób na posadowienie budynków, szczególnie w przypadku trudnych warunków gruntowych czy klimatycznych, wykluczających zastosowanie ław fundamentowych. Budynki posadowione na płycie fundamentowej są bardziej  lepiej zabezpieczone przed osiadaniem i stabilniejsze niż budowle na tradycyjnych fundamentach. Na przełomie już niemal 50 lat, od kiedy stosowane jest owo rozwiązanie, technologia się rozwinęła i jest coraz powszechniej stosowana. Do dyspozycji mamy różne rodzaje płyty fundamentowej z izolacją boczną, dolną czy dodatkową wylewką. Czym charakteryzują się poszczególne z nich?

Płyta fundamentowa z boczną oraz dolną izolacją termiczną

Tego rodzaju płyty wymagają wykonania warstwy z materiału izolacyjnego pomiędzy odpowiednio przygotowaną podbudowy a płytą właściwą . Układa się je tak, by jednocześnie  uzyskać z nich warstwę przeciwwilgociową. Specjalne kształtki z izolacyjnego materiału pełnią w tym wypadku rolę obrzeży i ocieplenia bocznego oraz tak zwanego szalunku traconego. Taka izolacja umożliwia umieszczenie niezbędnych instalacji różnego rodzaju (na przykład grzewczej czy wodnej) w wylewanej płycie. Powierzchnia górna płyty fundamentowej jest w tym wypadku jednocześnie podłogą na pierwszej kondygnacji budynku.

Płyta z izolacją termiczną oraz z wylewką na styropianie

Płyty z tej kategorii stanowią obecnie najdroższe dostępne rozwiązanie. Są to płyty z izolacją termiczną, z dodatkową pięciocentymetrową warstwą styropianu i wylewką jastrychową bądź anhydrytową. Dodatkowa wylewka ma za zadanie wyrównanie podłoża pod podłogę lub stropu pod materiał wykończeniowy. Dzięki zastosowaniu jastrychu wierzchni materiał może swobodnie pracować pod obciążeniem.

Rozwiązanie to, choć kosztowne, ma ważną zaletę. Pozwala na ułożenie instalacji w nawierzchni ponad płytą fundamentową, a nie bezpośrednio w  płycie, przez co usuwanie ewentualnych usterek w instalacji wewnątrz płyty fundamentowej jest o wiele mniej problematyczne.

Płyta bez dolnej izolacji, wylewana na zaszalowaną podbudowę

Tego rodzaju płyty fundamentowe są stosowane, gdy dostępne materiały izolacyjne nie mogą zapewnić bezpiecznego przenoszenia obciążeń budynku bezpośrednio na grunt. Może to mieć miejsce w przypadku budynków, które są wyjątkowo ciężkie. W takim wypadku stawiane ściany pionowe muszą zostać dodatkowo zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz utratą ciepła, podobnie jak ma to miejsce w przypadku fundamentów tradycyjnych. Nie da się jednak w tym rozwiązaniu uniknąć mostków cieplnych na styku ścian oraz płyty fundamentowej.

Płyta fundamentowa z ogrzewaniem

W tym rozwiązaniu w płycie fundamentowej, w wylanym betonie, umieszcza się dodatkowe przewody grzewcze, co pozwoli następnie na wykonanie w budynku ogrzewania podłogowego.

Projektowanie płyty fundamentowej wymaga uwzględnienia wielu znaczących kwestii. Jednym z kluczowych czynników będzie ocena jakości gruntu, jego rodzaju oraz nośności, która będzie miała duży wpływ na ostateczny kształt projektu, a także koszt wykonania płyty fundamentowej.