Blog

Przepusty betonowe i sposoby ich wykorzystania do odprowadzania wód opadowych

droga betonowa

Nawigazja po poście

Przepust betonowy to rodzaj podziemnej podłużnej rury o odpowiednio szerokiej średnicy, wykonanej ze specjalnie wzmacnianego betonu, która służy do przenoszenia wody. Przepusty są najczęściej wykorzystywane do odwodnień wgłębnych i systemów melioracyjnych przebiegających pod powierzchniami dróg.

Przepust betonowy może służyć do odprowadzania wody opadowej, a także do transportowania ścieków lub dowolnych nieczystości płynnych. Przepusty są często stosowane przy budowie dróg, autostrad, zjazdów, placów i parkingów oraz innych konstrukcji. Odprowadzają wodę pod drogą, torami kolejowymi, parkingami czy placami. Woda jest zwykle kierowana z wyższego miejsca do niższego.


Budowa systemu przepustów betonowychPrzepusty drogowe są umieszczane jest pod ziemią. Muszą być zatem produkowane z odpowiednio wytrzymałych materiałów – mieszanek betonu, jak beton towarowy jakości C35/C45 z dodatkami zwiększającymi odporność na wilgoć i środki chemiczne. Przepusty betonowe są często wykonywane z żelbetonu zbrojonego stalą. Mogą być również wykonane z dostępnych w sprzedaży prefabrykatów betonowych, które produkowane są w różnych średnicach wewnętrznych, rozmiarach i rodzajach. Mogą mieć przekrój nie tylko okrągły, ale również np. prostokątny lub kwadratowy.

Rodzaje przepustów betonowychIstnieją dwa podstawowe rodzaje przepustów betonowych: otwarte i zamknięte. Przepusty otwarte stosuje się, gdy przepływ wody nie musi być kontrolowany i nie ma potrzeby, aby był zamknięty w rurach. Zamknięte przepusty są używane, gdy potrzebna jest większa kontrola nad przepływem lub gdy istnieje potrzeba zabezpieczenia. Służą do przeprowadzenia pod nawierzchnią drogi cieków wodnych, ciągów komunikacyjnych czy też na przykład jako przejścia dla zwierząt. 

Zastosowanie przepustów betonowych w budownictwie drogowym

Przepusty wykonane z betonu lub żelbetonu przez wzgląd na swoją wytrzymałość charakteryzują się bardzo uniwersalnym zastosowaniem. Znajdują je wszędzie tam, gdzie niezbędne jest zapewnienie jak największej odporności infrastruktury podziemnej na obciążenia mechaniczne oraz warunki atmosferyczne. Przepusty betonowe są wykorzystywane między innymi w systemach odwodnień dróg oraz posesji, zjazdów i podjazdów, parkingów, ale również w budowie instalacji melioracyjnych oraz podziemnych tuneli, wałów przeciwpowodziowych czy studzienek kanalizacyjnych. Wykorzystuje się je też do tworzenia przejść dla zwierząt pod drogami czy torami kolejowymi. Są też wykorzystywane przy konstrukcjach hydrotechnicznych, takich jak tamy, śluzy i zapory.

Przepusty betonowe to doskonała opcja do zarządzania wodami opadowymi. Są trwałe i ekonomiczne i zapewniają doskonały drenaż, a ich montaż nie obciąża środowiska.