Blog

Beton jamisty w infrastrukturze 

betonowy plac składowy

Nawigazja po poście

Beton przepuszczalny dla wody to rodzaj betonu z siecią pustych przestrzeni, który można wykorzystać do różnych projektów budowlanych. Posiada zdolność przepuszczania wody, co czyni go doskonałym wyborem do środowisk miejskich. Wykonane z niego nawierzchnie są przepuszczalne, zapewniając skuteczną retencję wody opadowej. Jakie są zalety betonu jamistego oraz jak stosuje się ów materiał w budownictwie i infrastrukturze miejskiej? 

Beton jamisty, zwany również wodoprzepuszczalnym, to rodzaj betonu, który umożliwia przepływ wody. Jest to beton kruszywowy o specjalnej strukturze z pustkami powietrza. Materiał bywa też nazywany betonem porowatym, drenażowym bądź bezpiaskowym. Stosuje się w nim kruszywo o dużej granulacji. Spoiwem w betonie jamistym jest gęsta pasta z niewielkim wypełnieniem zaprawą, która ma za zadanie sklejać ziarna, pozostawiając pomiędzy nimi niewypełnione pustki. To właśnie owe wolne przestrzenie pomiędzy ziarnami zapewniają przepuszczalność wody. Pustki są tym większe, im większe i bardziej obłe są ziarna kruszywa. Ziarna o mniejszej gradacji zapewniają z kolei lepszą wytrzymałość betonu jamistego.

Beton jamisty z wolnymi przestrzeniami między ziarnem kruszywa pozwala szybko odprowadzić wodę do gleby, systemów retencji lub do kanalizacji. Pozwala dzięki temu na odciążenie miejskich systemów obiegu wody.

Zastosowanie betonu wodoprzepuszczalnego w przestrzeni miejskiej i prywatnej

Beton jamisty może być stosowany do budowy nawierzchni w miastach, a także w infrastrukturze komunikacyjnej, np. w budowie przystanków czy parkingów. Znajduje też szerokie zastosowanie w małej architekturze czy architekturze ogrodowej. Używa się go do budowy tarasów, ścieżek ogrodowych i odwodnień. Beton wodoprzepuszczalny stosuje się do wykonania podbudów odprowadzających wodę trawników czy boisk sportowych, co ma zastosowanie w przestrzeni publicznej i prywatnej.

Zastosowanie betonu jamistego w budowie nawierzchni miejskich zmniejsza ryzyko powodzi dzięki jego właściwościom odprowadzania wody i zwiększania retencji. Wodoprzepuszczalny beton sprawdza się nawet przy gwałtownych opadach, zapewniając odprowadzanie wody deszczowej do gruntu i systemów kanalizacyjnych, co ma szczególne znaczenie na obszarach zabudowanych.

Zalety zastosowania betonu wodoprzepuszczalnego w nawierzchniach miejskich

Zastosowanie betonu wodoprzepuszczalnego zamiast warstwy zagęszczonego kruszywa lub betonu ze spadkiem umożliwia stworzenie zrównoważonej tkanki miejskiej. Beton wodoprzepuszczalny w budowie nawierzchni zapewnia stabilną podbudowę z możliwością zmniejszenia ilości i grubości jej warstw, eliminuje ryzyko miejscowego ubytku kruszywa, zapewnia łatwość układania oraz pozwala na skrócenie czasu budowy. Jego główną zaletą jest jednak szybkie odprowadzanie wody opadowej oraz zwiększenie retencji wody, co pozwala na zmniejszenie spływu powierzchniowego wody do studzienek kanalizacyjnych oraz zbiorników wodnych i ogranicza ryzyko występowania powodzi w przestrzeniach miejskich.