Blog

Zbrojenie betonu, techniki i rodzaje

Nawigazja po poście

Zbrojenie jest ważną częścią procesu budowlanego. Dobrze zrobione zbrojenie elementów na budowie gwarantuje większą trwałość i żywotność całej konstrukcji. Sprawia również, że jest ona bardziej stabilna. Jakie są podstawowe techniki zbrojenia betonu?

Beton jest materiałem, który może charakteryzować się dużą kruchości. Z tego powodu musi on być wzmocniony stalą, aby był chroniony przed uszkodzeniem. Przed zastygnięciem zatapia się w betonie stalowe pręty, co zapewnia jego zbrojenie.

Zbrojenie budynku

Celem wykonania zbrojenia budynku jest zapewnienie kompleksowej ochrony betonu przez pękaniem oraz powstawaniem innych zniszczeń. Ze względu na swoją kruchość beton może pękać w trakcie wiązania. Z tego powodu potrzebuje on dodatkowego wzmocnienia. Zbrojenie budynku wykonuje się najczęściej na ławach fundamentowych, wieńcach stropowych oraz nadprożach okiennych i drzwiowych.

Zbrojenia są wykonywane także w innych sytuacjach. Nierzadko stosuje się między innymi zbrojenie schodów, zbrojenie płyty fundamentowej, słupów, stropów czy balkonów.

Zbrojenie pełni często rolę bazy do ułożenia na posadzkach gładzi cementowej.

Zbrojenie nośne oraz uzupełniające

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje zbrojenia: nośne i uzupełniające. Zbrojenie nośne jest uznawane za podstawowe wzmocnienie. Jego wykonanie wymaga dużej precyzji. Należy przy tym uwzględnić między innymi wszystkie obciążenia danej konstrukcji.

Zbrojenie uzupełniające to swego rodzaju dodatkowe wzmocnienie zbrojenia nośnego. Nie występuje ono samodzielnie. Montaż obu typów zbrojeń, niezależnie od tego czy mowa o zbrojeniu nośnym czy uzupełniającym, wykonuje się podobnie – bezpośrednio w deskowaniu albo w szkielecie zbrojeniowym, w zależności od konkretnego projektu.

Poszczególne elementy zbrojenia są ze sobą trwale łączone poprzez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie przy użyciu drutów.

Elementy zbrojeniowe

Obecnie do wykonania zbrojenia stosuje się przeważnie gotowe elementy zbrojeniowe, pręty  proste lub wygięte. Jest również możliwość wykorzystania gotowych szkieletów zbrojeniowych produkowanych na zamówienie lub dostępnej na rynku budowlanym siatki zbrojeniowej lun pół-prefabrykatów zbrojeniowych. Materiały, jakie powinny być zastosowane w zbrojeniu, są wymienione w dokumentacji projektowej, w której mogą również znajdować się informacje na temat klasy czy gatunku stali do zbrojenia.

Techniki zbrojenia betonu

Proces zbrojenia betonu nie uległ szczególnym zmianom na przełomie lat. Pręty zbrojeniowe można łączyć ze sobą ręcznie lub z wykorzystaniem automatycznych narzędzi. Łączenie ręczne znacznie wydłuża czas budowy i jest nieefektywne w przypadku dużych inwestycji. W tym wypadku niezbędne okazuje się użycie profesjonalnych narzędzi, takich jak wiązarka, która skręca drut, a następnie odcina go. Wiązarkami wykonuje się pętle z drutu w miejscu styku prętów zbrojeniowych, co zapewnia trwałość zbrojenia. Zastosowanie wiązarki jest szczególnie wskazane, gdy zbrojenie musi być gęste. Narzędzie sprawdza się w przypadku prętów zbrojeniowych o różnej średnicy.