Blog

Suchy beton w budowie dróg i chodników  

parking betonowy

Nawigazja po poście

Pod względem składu suchy beton różni się od standardowej betonowej zaprawy. Ma on szerokie zastosowanie oraz szereg zalet. Bywa wykorzystywany pod fundamenty domów jednorodzinnych, pod podjazdy, kostkę brukową czy krawężniki i obrzeża. Znajduje również zastosowanie w budownictwie drogowym i infrastrukturalnym. Jak wykorzystywany jest suchy beton w budowie dróg oraz chodników?

Beton bywa przeważnie utożsamiany z materiałem w postaci półpłynnej. Suchy beton, jak nietrudno się domyślić, jest z kolei zaprawą o mniejszej zawartości wody, przez co wyróżnia się suchą konsystencją. Ma postać sypkiej, lekko wilgotnej, szarej mieszanki.

Suchy beton powstaje przy wykorzystaniu kruszywa, piasku, cementu i niewielkiej ilości wody. Może też zawierać dodatkowe domieszki. Dzięki takiej postaci ma on szerokie zastosowanie oraz szereg zalet w stosunku do zwykłej zaprawy betonowej.

Zastosowanie suchego betonu

Suchy beton bywa między innymi wykorzystywany w pracach ogrodowych i budowlanych, przy budowie domów jednorodzinnych. Bywa również stosowany w robotach infrastrukturalnych oraz w budownictwie drogowym. Najczęściej stosuje się go, gdy niezbędna jest stabilizacja lub wyrównanie podłoża, gdyż można umieszczać go bezpośrednio na gruncie.

Suchy beton pod drogi betonowe

W drogownictwie suchy beton jest wykorzystywany do wykonania podbudowy pod drogi. Odpowiednia podbudowa pod drogi betonowe ma niebagatelne znaczenie, jako iż bez niej nawierzchnia może ulegać szybkiemu niszczeniu na skutek obciążenia ruchem samochodowym.

W budownictwie drogowym najczęściej wykorzystuje się technologię betonu wałowanego RCC (Roller Compacted Concrete), która pozwala szybko przygotować podłoże pod drogę, pozwalając na skrócenie czasu realizacji budowy drogi. Beton umieszcza się na równej powierzchni i poddaje wyrównaniu walcem, co dodatkowo prowadzi do jego mechanicznego zagęszczenia. W rezultacie wykonana nawierzchnia uzyskuje optymalne parametry techniczne.

Suchy beton pod chodniki

Również w pracach infrastrukturalnych wykorzystywany jest suchy beton. Bardzo często stosuje się go w budowie podłoży, po których poruszają się piesi. W tym wypadku umieszcza się go w miejscu chodnika, na wyrównanej nawierzchni. Gdy beton stwardnieje, bezpośrednio na nim umieszcza się następne warstwy materiałów. Suchy beton stosuje się także pod krawężniki przy chodnikach.