Blog

5 częstych błędów na budowie przy wykonaniu fundamentów

Nawigazja po poście

Prawidłowe wykonanie wykopów pod fundament i samego fundamentu warunkuje powodzenie całej budowy i ma niebagatelne znaczenie. Na budowie podczas wykonania fundamentów popełnianych jest kilka standardowych błędów, które omówimy w tym artykule. Czego unikać, wykonując fundamenty?

Źle wykonane deskowanie

Pierwszy częsty błąd na budowie to niedostatecznie wykonane deskowanie fundamentów bądź też jego brak. Niekiedy deskowanie bywa pomijane celem oszczędności na budowie i beton jest wylewany wprost do wykopu. Takie postępowanie może jednak nieść za sobą negatywne skutki i konieczność nakładów finansowych w przyszłości, celem ich zniwelowania. Deskowanie sprzyja dokładności dokładności zaprojektowanych na wymiar fundamentów, co pozwala na dokładne wymurowanie ścian, wykonanie izolacji czy docieplenia.

Nieprawidłowe wypoziomowanie

Drugim częstym błędem jest brak prawidłowego wypoziomowania fundamentów. Gdy wypoziomowanie jest nieprawidłowe, możemy spodziewać się problemów podczas murowania pierwszych warstw ścian parteru. Duże nierówności należy zniwelować warstwą mocnej zaprawy na wierzchu fundamentu, zaś przy mniejszych nierównościach stosowane jest murowanie pustaków na grubszej warstwie zaprawy.

Izolacje fundamentów

Trzeci błąd to złe wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, przeciw wodnej i cieplnej. W izolacji musi być zachowana ciągłość. Izolacje fundamentów przeciwwilgociowe należy układać w pionie  i w poziomie, bez żadnych przerw. Należy pamiętać o starannym wykonaniu łączeń. Nieprawidłowości w zakresie izolacji fundamentów przeciwwilgociowych mogą prowadzić do powstawania grzybów i pleśni oraz do zawilgocenia budynku, a w przypadku izolacji cieplnej również do uszkodzenia tynków czy cokołów.

Źle wykonana dylatacja

Następnym błędem jest źle wykonana dylatacja lub jej brak. Dylatacja musi być wykonana na poziomie warstw podłogowych, na styku ze ścianami fundamentowymi. Błędy w tym zakresie mogą prowadzić do zniszczenia izolacji domu. Brak odpowiedniej dylatacji prowadzi do powstawania pęknięć na ścianach, stropach oraz wylewkach.

Błędy przy wykonaniu zbrojeniatono

Ostatnim błędem, którym omówimy, jest brak zbrojenia fundamentu, bądź też jego nieprawidłowe wykonanie w elementach betonowych oraz żelbetowych. Bardzo istotnym aspektem jest dobór zbrojenia, grubość i ilość prętów raz rodzaj stali, która ma być zastosowana w zbrojeniu. Należy bezwzględnie stosować się w tym wypadku do zaleceń projektanta. Ważny jest też sposób ułożenia zbrojenia. Błędy w zbrojeniu lub jego brak spowodują obniżenie wymaganej wytrzymałości elementów budynku, co może prowadzić do powstawania pęknięć, a nawet do katastrofy budowlanej.