Blog

Najczęściej popełniane błędy na budowie przy pracach ziemnych

Rekultywacja terenu

Nawigazja po poście

Do robót ziemnych zaliczamy wszystkie prace budowlane polegające na wydobywaniu gruntu naturalnego, przemieszczaniu go oraz nadawaniu mu kształtu. Roboty ziemne odbywają się zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i stanowią ważną część każdej inwestycji. Od prawidłowego przygotowania terenu zależy bardzo wiele czynników. Niejednokrotnie warunkuje ono powodzenie całej budowy. Czego unikać na tym etapie prac? Jakie nieprawidłowości najczęściej występują przy robotach ziemnych?

Sposób posadowienia budynku musi być dostosowany do warunki gruntowo-wodnych. Przygotowanie terenu to kwestia, której nie sposób ignorować, chociażby ze względu na przepisy, które weszły w życie od kwietnia 2012 roku. Obowiązująca nowelizacja wprowadza obowiązek przeprowadzania badań geotechnicznych dla określenia warunków gruntowo-wodnych dla budynków, w tym także domów jednorodzinnych. Dokument potwierdzający przeprowadzenie badań, określający we warunki i sposób posadowienia budynku wyznaczony przez projektanta, musi być dołączony do projektu składanego w urzędzie w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Prace ziemne – najczęściej popełniane błędy

Jednym z najczęściej popełnianych błędów na etapie prac ziemnych jest pominięcie wytycznych stworzonych na podstawie owych badań na etapie realizacji projektu. Wnioski z badań geotechnicznych i wytyczne projektanta nie powinny by jedynie dopełnieniem obowiązku. Nie są tworzone wyłącznie pod dokumentację, ale winny być przestrzegane podczas budowy. Zignorowanie wytycznych z badań terenowych może prowadzić do niewłaściwego osiadania budynku, pękania ścian i elementów konstrukcyjnych,  przebijania wody przez fundamenty  zawilgocenia poszczególnych elementów, piwnic, posadzek, aż wreszcie nawet do katastrofy budowlanej.

Innym istotnym błędem na etapie prac ziemnych, poważnym w skutkach, jest brak odpowiedniego zagęszczenia warstw podbudowy. Tłuczeń lub piasek i jego poszczególne warstwy muszą być we właściwy sposób zagęszczone na przykład podczas wykonania podłóg na gruncie, by nie doszło do ich pękania. Przy braku zagęszczenia podbudowa nie ma odpowiedniej nośności. Może dojść do pękania podłogi na gruncie w piwnicy lub na parterze w przypadku budynków bez piwnic. Błędem jest również zbyt intensywne zagęszczenie poszczególnych warstw podbudowy, które może prowadzić do powstawania pęknięć ścian fundamentowych.

Błędy przy pracach ziemnych zagrażające bezpieczeństwu na terenie budowy

Jednym z najczęstszych błędów na placach budowy popełnianych na etapie prac gruntowych jest  brak właściwego zabezpieczenia wykopów pod fundamenty. Brak prawidłowego zabezpieczenia rozkopów może prowadzić do obsuwania gruntu, co może skutkować niebezpiecznym wypadkiem na budowie. Obsunięcie gruntu przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty stanowi bezpośrednie zagrożenie dla osób znajdujących się w pobliżu, zarówno należących do ekipy budowlanej, jak również niepowołanych, które znajdują się na terenie budowy na przykład po godzinach wykonywania prac.

Inne powszechne i groźne w skutkach błędy zagrażające bezpieczeństwu na placu budowy to między innymi składowanie materiałów budowlanych zbyt blisko wykopów lub dopuszczanie w tych okolicach do przejazdu pojazdów. Bezpieczna odległość w tym wypadku to minimum około metra od krawędzi wykopu.