Blog

Tradycyjne fundamenty a płyta fundamentowa, co lepsze? 

Nawigazja po poście

Fundamenty tradycyjne, czyli ławy i ściany, są najczęstszym wyborem podczas budowy domu. Możliwe jest jednak również wzniesienie budynku na betonowej płycie fundamentowej. Które rozwiązanie jest korzystniejsze i w jakich sytuacjach lepszym wyborem będzie płyta fundamentowa?

Budynki posadowione na fundamentach przeważają jako wybór współczesnych inwestorów, między innymi dlatego, że łatwiej jest im znaleźć wykonawców dla tego rodzaju projektu. Mylinie składa się jednak, że w każdym przypadku takie rozwiązanie będzie się wiązać z niższymi kosztami. Współcześnie projektowane ławy fundamentowe mają większe wymiary niż niegdyś, zatem w przypadku tradycyjnego posadowienia zużycie betonu może być podobne jak przy płycie fundamentowej. Różna jest jednak jakość betonu stosowana do obu typów fundamentów. Wybór musi być zatem podyktowany szczegółowymi warunkami terenowymi.

Kiedy fundamenty tradycyjne?

W przypadku terenów budowy znajdujących się na skarpach prostsze i tańsze są fundamenty tradycyjne. Fundamenty z ławami schodkowymi są w tym wypadku łatwiejszym rozwiązaniem niż konstruowanie fundamentu z płyt rozmieszczonych na różnych poziomach. To rozwiązanie przyjmuje się też w większości projektów gotowych. Fundamenty tradycyjne są znane oraz sprawdzone, obarczone małym ryzykiem błędu po stronie wykonawcy podczas budowy.

Do wykonania ław fundamentowych można z powodzeniem zastosować beton niższej klasy, który będzie wystarczający. Na ściany stosuje się przeważnie bloczki betonowe. Podstawową wadą fundamentów tradycyjnych jest zaś czas budowy, która trwa nawet do czterech tygodni oraz konieczność zastosowania starannej hydroizolacji dobrze dobranej do rodzaju gruntu oraz do poziomu wody gruntowej.

Płyta fundamentowa i jej zalety

Płyta fundamentowa posiada wiele zalet. Przede wszystkim sprawdza się w przypadku terenów o wysokim poziomie wód gruntowych. W przeciwieństwie do ław fundamentowych, nie musi znajdować się poniżej poziomu przemarzania gruntu. W przypadku terenów o trudnych warunkach wodnych jest to niewątpliwie najbezpieczniejszy wybór. Ponadto płyta fundamentowa równomiernie rozkłada ciężar budynku na całą powierzchnię zabudowy, dzięki czemu każdy fragment obciążonego gruntu przypada o wiele mniejszy nacisk. Jest to rozwiązanie, które pozwala uniknąć zjawiska osiadania domu, a przez to również na przykład pękania ścian. Jest to zatem najlepszy rodzaj fundamentu w przypadku gruntów o słabej nośności.

Dodatkowo budowa takich fundamentów trwa zdecydowanie krócej. Na płytę fundamentową wystarczy tydzień. Wybierając fundamenty z płyty należy wszak pamiętać, że do wykonania niezbędny będzie zamawiany w wytwórni beton wyższej klasy.