Blog

Optymalizacja kosztów na wstępnym etapie budowy dróg

betonowy plac składowy

Nawigazja po poście

Co należy zrobić, aby budowanie infrastruktury drogowej w Polsce byto bardziej efektywne, a jednocześnie tańsze? Czy możliwe jest ograniczenie kosztów budowy dróg na wstępnym etapie? Istnieją poszczególne elementy, na które warto zwrócić uwagę, by budować nowocześnie, tanio,  zapewniając przy tym jednocześnie maksymalne bezpieczeństwo użytkownikom dróg.

Optymalizacja kosztów budowy dróg jest możliwa do wykonania na wszystkich etapach prac, począwszy od prac przedprojektowych i przygotowania dokumentacji, przez zastosowanie optymalnej technologii budowy, po roboty ziemne.

Ograniczenie kosztów infrastruktury drogowej na wstępnych etapach

Na etapie prac przedprojektowych znacząca jest rzetelna analiza efektywności poszczególnych rozwiązań projektowych i możliwych do wyboru rozwiązań. Dostępne warianty powinny być dokładnie zbadane pod kątem środowiskowym, tak by dostosować parametry inwestycji dofaktycznych potrzeb zamawiającego. Pozwala to uniknąć zbędnych kosztów generowanych na całym etapie budowy drogi.

Na etapie prac inżynierskich możliwa jest optymalizacja kosztów poprzez poprzez zmniejszenie ilości materiału oraz ograniczenie kosztów ich zakupu. Ograniczenie ilości materiałów konstrukcyjnych jest możliwe między innymi dzięki wykonaniu dokładniejszych szczegółowych obliczeń konstrukcji, ograniczenie ilości materiałów w posadowieniu obiektów dzięki wykonaniu obciążeń próbnych pali czy poprze obniżenie projektowanej rzędnej niwelety obiektów do wartości wynikającej z obowiązujących przepisów.

Optymalizacja kosztów materiałów i skrócenie czasu realizacji projektu

Możliwa jest także optymalizacja poprzez zmianę materiałów i elementów konstrukcyjnych dla ograniczenia kosztów realizacji. Można dokonać jej poprzez zastosowanie tańszego materiału, na przykład przez zmianę konstrukcji stalowej na tańszą żelbetonową lub sprężoną. Można także zastosować sprężenia w konstrukcjach żelbetowych, co powoduje zmniejszenie zużycia stali miękkiej oraz betonu i skrócenie czasu realizacji projektu.

Kolejnym sposobem na optymalizację kosztów budowy dróg na etapie doboru materiałów jest zastosowanie innej technologii palowania (np. zamiana pali wielkośrednicowych na wbijane pale prefabrykowane), co zapewnia korzyści w postaci ułatwienia wykonania. Można także uzyskać oszczędność kosztu materiałów poprzez odciążenie konstrukcji dzięki zastosowaniu tańszych elementów wyposażenia (np. lekkich elementów prefabrykowanych zamiast ciężkich monolitycznych desek gzymsowych).

Na podstawie opracowania: „Możliwości 'optymalizacji’ kosztów inwestycji infrastruktury drogowej realizowanych w Polsce”, J. Osiński, A. Furgalski