Realizacje

Budowa nowej bazy cargo Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach

Nawierzchnia betonowa

Realizacja polegająca na rozbudowie płyt postojowych na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach o powierzchni ok. 54 650,00m2

W ramach zadania wykonaliśmy:

– ułożenie warstwy nawierzchniowej z betonu cementowego C40/50 gr. 30cm

– ułożenie dybli i koszy

– dozbrojenie płyt zgodnie z Dokumentacją Techniczną, przy użyciu materiałów dostarczanych przez GW

– wykonanie wkładek ściśliwych (styropian + blacha) w miejscach szczelin rozszerzania wraz z realizacją procesu układania bez zatrzymania produkcji

– montaż dozbrojeń studzienek z materiału powierzonego przez GW

– roboty nawierzchniowe wykonane maszynami SOMERO S -22 EZ, WIRTGEN SP 850 ORAZ SWEPAC

Okres realizacji: wrzesień – grudzień 2020

                           wrzesień – grudzień 2021