Realizacje

Budowa placów manewrowo-składowych na terenie Centrum Logistycznego w Porcie Gdynia – PORT GDYNIA – ok. 50.000 m2 nawierzchni betonowej.

Realizacja kontraktu na wykonanie nawierzchni betonowej.
Nawierzchnia betonowa

W ramach kontraktu wykonaliśmy : 

–     ułożenie warstwy nawierzchniowej z betonu cementowego C35/45 z dodatkiem zbrojenia rozproszonego

–     ustawienie dybli i koszy

–     dozbrojenie płyt zgodnie z Dokumentacją Techniczną, przy użyciu materiałów dostarczonych przez GW,

–     zaimpregnowania powłoki betonowej preparatem zgodnym z wymogami GW.

–     wykonania wkładek ściśliwych (styropian, pianka) w miejscach dylatacji

–     montaż dozbrojeń studzienek z materiału powierzonego przez GW. 

–   roboty nawierzchniowe wykonane maszynami SOMERO S-22 Z oraz WIRTGEN SP 850

Okres realizacji: maj – listopad 2021 r.