Realizacje

EUROTERMINAL SŁAWKÓW – PROJEKTUJ i BUDUJ : Budowa placu składowego na działce nr 1071/5 4.000 m2

Budowa Placu Składowego w formule Projektuj i Wybuduj. Powierzchnia wykonanej inwestycji ok.4000 m2

Euroterminal Sławków, Budowa Placu Składowego w formule Projektuj i Wybuduj. Powierzchnia wykonanej inwestycji ok.9000 m2 – kompleksowe wykonanie, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni, wykonanie nawierzchni betonowej dyblowanej obwodowo. 

W ramach kontraktu wykonaliśmy: 

– projekt budowlano-wykonawczy oraz uzyskaliśmy stosowne pozwolenia jak i uzgodnienia branżowe, także wewnętrzne (z Euroterminalem Sławków) dotyczące branży wodno-kanalizacyjnej/ hydrantowej/ elektronicznej,

–  roboty rozbiórkowe oraz roboty ziemne wraz z odwozem urobku z wykopu,

– pełną konstrukcję nowej nawierzchni płyty wraz z wzmocnieniem podłoża,

– płytę betonową przystosowaną do obciążenia poruszania się wozu kontenerowego Gloria/ obc. 1200 kN/ beton dyblowany – płytami obwodowo, w pełni dylatowany oraz przystosowany do rozbudowy płyty o pola odkładcze pod kontenery.

Wykonanie nawierzchni z BC C35/45 zbrojonego.

Powierzchnia Nowej Płyty Kontenerowej – ok. 4.000 m2