Realizacje

Zatoki autobusowe w Porcie Północnym w Gdańsku

betonowe zatoki autobusowe

W ramach zadania wykonaliśmy:- ułożenie warstwy nawierzchniowej z betonu cementowego C40/50 gr. 30cm- ułożenie dybli i koszy- dozbrojenie płyt zgodnie z Dokumentacją Techniczną, przy użyciu materiałów dostarczanych przez GW- montaż dozbrojeń studzienek z materiału powierzonego przez GW- roboty nawierzchniowe wykonane za pomocą listwy wibracyjnej SWEPAC
Okres realizacji: grudzień 2020