Realizacje

Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym w Gdańsku w zakresie budowy ul. Kontenerowej w technologii betonu cementowego dyblowanego w szczelinach.

droga betonowa

W ramach kontraktu wykonaliśmy : 

–  roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni z betonu cementowego gr. 29cm, o łącznej powierzchni 4 435,00m2. 

Nawierzchnia została wykonana maszynowo za pośrednictwem układarki do betonu Wirtgen SP 500 wyposażoną w automatyczną dyblarkę, 

– szczeliny łączone za pośrednictwem dybli stalowych fi 25 dł. 500mm. 

– wykończenie powierzchni świeżego betonu – szczotkowanie tzw. „rysa” wraz z zabezpieczeniem środkiem parafinowym. 

– Wykonaliśmy szczeliny dylatacyjne w podbudowie zasadniczej o łącznej długości 1771,00mb; 

– Wykonaliśmy w-wę poślizgową – W-wa geowłókniny kotwionej za pośrednictwem gwoździ do podbudowy zasadniczej o łącznej powierzchni 4 936,00m2 

– Wykonanie szczelin skurczowych o łącznej długości 1 542,01mb przy pomocy pił wyposażonych w automatyczne odsysanie; 

Okres realizacji : czerwiec – grudzień 2020 r.