Realizacje

Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym w Gdańsku

parking betonowy

W ramach kontraktu wykonaliśmy :

– roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni z betonu cementowego gr. 27cm, o łącznej powierzchni 15 801,30m2. 

Nawierzchnia została wykonana maszynowo metodą bezszalunkową – ślizgową za pośrednictwem układarki do betonu Wirtgen SP 500 

Wykończenie powierzchni świeżego betonu – szczotkowanie tzw. „rysa” wraz z zabezpieczeniem środkiem parafinowym.

Ponadto Podwykonawca wykonaliśmy następujące roboty :

– wykonanie szczelin dylatacyjnych w podbudowie zasadniczej o łącznej długości 7 074,00mb

– wykonanie w-wy poślizgowej – w-wa geowłókniny kotwionej za pośrednictwem gwoździ do podbudowy zasadniczej o łącznej powierzchni 18 801,30m2;

– wykonanie szczelin skurczowych o łącznej długości 5 140,24mb

– wykonanie szczelin rozszerzania o łącznej długości 1 548,49mb 

Okres realizacji : czerwiec – grudzień 2020 r.