Realizacje

Humusowanie terenów płaskich oraz obsiew mieszanką traw – Budowa Drogi Ekspresowej S5 , odcinek Kaczkowo – Korzeńsko

Prace wokół budowy drogi ekspresowej S5.
Obsianie terenów zielonych

Wykonaliśmy roboty, które obejmowały: 

– humusowanie terenów płaskich w ilości 1.343.672,75 m2 (134 ha),

– obsiew terenów płaskich mieszanką traw w ilości 1.414.883,67 m2 – (141 ha).