Realizacje

Rekultywacja kopalni Dobroń

Rekultywacja terenu o powierzchni 136 2711 m2.
Rekultywacja terenu

Wykonaliśmy rekultywację kopalni złoża naturalnego o powierzchni terenu górniczego 136.2711 m2, w tym:

– wykonaliśmy wykop wraz z transportem urobku 

– profilowanie skarp do rzędnych projektowych

– profilowanie dna wykopu do rzędnych projektowych

– rozłożenie warstwy humusu o gr. 10 cm na całej powierzchni,

– rozbiórka tymczasowych dróg technologicznych wraz z transportem materiału na nasyp.

Okres realizacji: październik – listopad 2012 r.