Realizacje

Wykonanie zbiornika wodnego o powierzchni ok.20.000 m2.

W 2012 roku realizowaliśmy projekt oraz wykonanie zbiornika wodnego.
wykonanie zbiornika wodnego

Wykonaliśmy zbiornik wodny o powierzchni 20.000 m2, w tym : 

– wykonaliśmy odhumusowanie terenu

– wykonaliśmy wykop wraz z odwozem materiału 

– wykonaliśmy profilowanie skarp

– profilowanie podłoża do rzędnych projektowych

– odwóz urobku na odległość ok. 4 km 

Okres realizacji : maj – lipiec 2012 r.